Instalacja serwera Hurtworld ItemV2 na VPS #104

 • 🔧 Kompletna instalacja serwera Hurtworld ItemV2 na maszynie VPS.

  Bez oxide


  Wymagania:

  • System z rodziny linux (W tym przypadku Ubuntu),
  • 4 GB pamięci RAM,
  • Procesor o taktowaniu przynajmniej 2,4GHz
  • Podstawowa wiedza na temat poruszania się po systemie linux.,
  • Przynajmniej 4GB wolnego miejsca na dysku

  Aktualizacja oraz instalacja wymaganych bibliotek

  Aktualizacja repozytoriów

  apt-get update; apt-get upgrade -y;
  

  Instalacja bibliotek

  apt-get install ca-certificates lib32gcc1 libstdc++6 libstdc++6:i386 lib32z1 zip unzip lib32z1 lib32ncurses5 screen -y
  

  Instalacja serwera

  Na samym początku ze względów bezpieczeństwa tworzymy użytkownika o nazwie np. hurtv2 (Możesz użyć innej nazwy)

  adduser hurtv2
  

  Gdy już stworzyliśmy użytkownika należy się na niego przełączyć komendą su oraz przechodzimy do głównego katalogu

  su hurtv2
  cd ~/
  

  Tworzymy katalog o nazwie serwer w którym zostaną zapisane pliki serwerowe

  mkdir serwer
  

  Teraz pobieramy archiwum które zawiera konsolę SteamCMD, przez którą pobierzemy pliki serwerowe oraz je wypakujemy

  wget http://media.steampowered.com/client/steamcmd_linux.tar.gz
  tar xvfz steamcmd_linux.tar.gz
  

  Gdy pliki się wypakują nadajemy uprawnienia do uruchomienia skryptu

  chmod +x steamcmd.sh
  

  Teraz uruchamiamy skrypt z paramatrami

  ./steamcmd.sh - Uruchamia skrypt,
  +login anonymous - Loguje się do konsoli jako anonimowy użytkownik,
  +force_install_dir /home/hurtv2/serwer/ - Ustala katalog do którego zostaną pobrane pliki
  +app_update 405100 - Pobiera pliki serwerowe do gry Hurtworld ItemV2
  +quit - Wychodzi z konsoli

  ./steamcmd.sh +login anonymous +force_install_dir /home/hurtv2/serwer/ +app_update 405100 -beta itemv2 +quit
  

  Gdy pliki się pobiorą nadajemy prawa do uruchomienia skryptu host.sh

  chmod +x host.sh
  

  Jeszcze przed odpaleniem należy skrypt edytować skrypt (który pozwoli uruchomić serwer na systemach 64 bitowych) z

  ./Hurtworld.x86 -batchmode -nographics -exec "host 12871;queryport 13871;maxplayers 60;servername Unconfigured Linux Server" -logfile output.txt
  

  na

  ./Hurtworld.x86_64 -batchmode -nographics -exec "host 12871;queryport 13871;maxplayers 60;servername Unconfigured Linux Server" -logfile output.txt
  

  Żeby serwer mógł nieustannie działać musimy go odpalić przez aplikację screen, a więc

  start /dev/null
  
  screen -AmdS serwer /home/hurtv2/serwer/./host.sh
  

  Minimalizowanie programu screen: ctrl + a + d
  Wyłączanie serwera: ctrl + c
  Powracanie do programu screen: screen -r