Better Say - Wysyłaj wiadomości jako serwer

#57
Temat utworzony · 1 Posty · 389 Wyświetlenia
 • 📛 Better Say

  Autor: LaserHydra
  Wersja: 3.0.0
  O pluginie: Plugin pozwala wysyłać wiadomości jako serwer.

  Uprawnienia

  • bettersay.use - Pozwala używać komendy /say

  Komendy

  • say <message> - Wysyła wiadomość do czatu

  Konfiguracja

  • Format - Format w jakim wiadomość będzie wysyłana
  • Title - Nagłówek
  • Title Color - Kolor nagłówka
  • Message Color - Kolor wiadomości
  • Chat Icon - Ikona czatu

  Plik konfiguracyjny: oxide/config/BetterSay.json

  {
   "Format": "{Title}: {Message}",
   "Title": "Server",
   "Title Color": "cyan",
   "Message Color": "white",
   "Chat Icon (SteamID64)": 0
  }
  

  Przydatne linki

  Źródło: uMod - Better Say


  📥 BetterSay